BESIKTNINGEN KLARADE INTE BESIKTNINGEN – KöRFöRBUD FöR SAMTLIGA AV DEKRAS BESIKTNINGSSTATIONER

© auto motor & sport Den tyska besiktningskedjan Dekra har tvingats stänga alla sina stationer i landet efter att ha förlorat sin ackreditering. Företaget meddelar att de kommer överklaga beslutet. Tillsynsmyndigheten Swedac har beslutat att dra in Dekra Automotive AB:s ackreditering med omedelbar verkan. Företaget kan därmed inte bedriva någon besiktningsverksamhet p...

Source: