DIESELPRISET HöJS MED 1 KRONA VID åRSSKIFTET – DYRAST I VäRLDEN

© auto motor & sport Den 1 januari 2022 höjs dieselpriset med ungefär en krona litern. Det ger troligen ett literpris på cirka 20,50 kronor. Det höga bränslepriset beror till stor del på ett högt internationellt pris för olja. 1 januari 2022 tvingas bränslebolagen att blanda in mer kostsamt biodrivmedel i sin diesel, från 26 till 30,5 procent, vilket driver upp pri...

Source: