GLOBAL BATTERIGARANTI FöR ALLA BILMäRKEN VäNTAS 2023

© auto motor & sport EU, USA och Kina har beslutat att det bör införas minimigarantier för batterier i laddhybrider och elbilar. De föreslagna reglerna kan börja gälla om två år. Det finns en rädsla för att mindre nogräknade biltillverkare börjar använda batterier av lägre kvalitet för att kunna sänka priserna i konkurrensen om elbilsköparna. Därför beslut...

Source: