LåNGTRADARE KONTROLLERADE: 49 PROCENT KöRDE FöR FORT

© auto motor & sport Tunga lastbilar med släp utmärker sig extremt vid en kontroll som gjorts av närmare fem tusen tunga fordon över hela landet. 49 procent körde för fort. Det är Riksförbundet M Sverige som genomfört den riksomfattande kontrollen av tung trafik runt om i landet på riks- och europaväg. 4.437 tunga fordon kontrollerades. Resultatet visar på mycke...