VOLKSWAGEN SKIPPAR RATTSTåNGEN – SATSAR På STEER-BY-WIRE

© auto motor & sport Mjukvara blir allt viktigare i moderna bilar. Nu växlar Volkswagen över från rattstång till steer-by-wire där mjukvaran styr bilen. Detta är ett steg mot helt självkörande bilar. Rent konkret ersätts rattstången av en ledningar som går mellan ratt och en motor som vrider hjulen. Konstruktörerna slipper en del utrymmeskrävande mekanik och ...

Source: